โกดัง คลังสินค้าให้เช่า

ขนาด : 40,000 sq.m.
ว่าง
ขนาด : 23,637 sq.m.
ว่าง
ขนาด : 650 sq.m.
ไม่ว่าง
ขนาด : 9,219 sq.m.
ว่าง
ขนาด : 67,200 sq.m.
ว่าง
ขนาด : 5,000 sq.m.
ว่าง
ขนาด : 33,321 sq.m.
ว่าง
ขนาด : 11,082 sq.m.
ไม่ว่าง
ขนาด : 33,000 sq.m.
ว่าง