บางนาเรสซิเด้นซ์

map

พื้นที่สำหรับเช่า

324/6 45.29 ตร.ม. ว่าง
324/7 45.29 ตร.ม. ว่าง
324/12 65.48 ตร.ม. ว่าง
324/13 65.48 ตร.ม. ว่าง
324/14 65.48 ตร.ม. ว่าง
324/15 69.07 ตร.ม. ว่าง
324/16 69.07 ตร.ม. ว่าง
324/18 325.49 ตร.ม. ว่าง
324/30 87.65 ตร.ม. ว่าง
324/31 60.45 ตร.ม. ว่าง
324/32 60.45 ตร.ม. ว่าง
324/33 63.17 ตร.ม. ว่าง
324/34 52.28 ตร.ม. ว่าง

บางนาเรสซิเด้นซ์ ให้เช่า

ติดต่อขอใบราคา

ชื่อ *

อีเมล *

หัวข้อ

ข้อความ