เกี่ยวกับเรา

เทพารักษ์พัฒนาการ เป็นศูนย์รวมของคลังสินค้าให้เช่า และออฟฟิศ สำนักงานให้เช่า โดยบริษัทเทพารักษ์พัฒนาการจำกัด โดยปัจจุบันนั้น ตัวโกดังมีพื้นที่รวมทุกหน่วยงานมากกว่า 250,000 ตารางเมตร และออฟฟิศ สำนักงาน มีพื้นที่รวมมากกว่า 20,000 ตารางเมตร

บริษัทเทพารักษ์พัฒนาการจำกัดได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2526 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท โดยเริ่มทำโกดัง คลังสินค้าโปรเจ็คแรกที่ถนนเทพารักษ์ กม.6 จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ 30,613 ตารางเมตร และได้ขยายกิจการต่อมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันมีเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 280 ล้านบาท โดยมีโปรเจ็คทั้งหมด 10 โปรเจ็ค พื้นที่คลังสินค้ารวมประมาณ 250,000 ตารางเมตร ในบริเวณพื้นที่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักต่างๆดังนี้

1.ถนนเทพารักษ์
2.ถนนบางนาตราด

3.ถนนลาซาล
4.ถนนพหลโยธิน
5.ถนนรัชดาภิเษก
6.ถนนพระราม 2

นอกจากธุรกิจโกดัง คลังสินค้าแล้ว บริษัทเทพารักษ์พัฒนาการจำกัด ยังลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อื่นๆด้วย เช่น ออฟฟิส สำนักงาน คอนโด และที่ดิน
บริษัทเรามีบริการต่างๆดังนี้

1.ซื้อ ขาย ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ
2.อสังหาริมทรัพย์ให้เช่า ไม่ว่าจะเป็นโกดัง คลังสินค้า ออฟฟิศ สำนักงาน ที่ดิน คอนโด
3.บริหารคลังสินค้า
4.หลังคาพลังงานแสงอาทิตย์